Festina Lente

Opperstraat 73

1050 Brussel

02/514.33.17

bw.festinalente@psc-elsene.be

Hoe we familieleden betrekken

We beschouwen familieleden en naast betrokkenen als belangrijke partners in de begeleiding en willen hen graag betrekken in het parcours dat de bewoner bij ons aflegt.

Een familielid is voor ons iedereen die bijdraagt tot het herstel van de bewoner. Dit kan dus een ouder, partner, broer of zus zijn, maar ook andere naasten zoals een goede vriend, huisgenoot of buur.

 

Beroepsgeheim

We moeten hierbij echter wel rekening houden met het beroepsgeheim en rechten van de patiënt. Dit wil zeggen dat we als hulpverlener geen informatie kunnen doorgeven aan familieleden en naasten als de bewoner hiervoor geen toestemming geeft.

Indien de bewoner geen toestemming geeft tot het uitwisselen van info, hebben familieleden en naasten wel nog recht op minimale info, de zogenaamde  niet-persoonsgebonden informatie. Dit gaat dan over de algemene werking van ons beschut wonen.

Hoe we de familie betrekken

Wanneer de bewoner toestemming geeft om zijn familie/naasten te betrekken in zijn begeleiding proberen we dit op verschillende manieren te doen.

Familiebrochure

In het begin van de opname van de bewoner in beschut wonen ontvangt u als familielid/naaste onze familiebrochure. Hierin staan onze contactgegevens en ook wat meer uitleg over  onze familiewerking.

Afspraak bij ons

De begeleiding zal ook in de eerste weken, mits toestemming van de bewoner, contact opnemen met een familielid of naaste en eventueel een afspraak op het bureau van beschut wonen maken. We hopen dat hiermee de drempel wordt verlaagd om in de toekomst contact op te nemen met de begeleiding.

Familiebijeenkomsten

Sinds 2018 zijn we in beschut wonen gestart met familiebijeenkomsten, informele momenten in de gemeenschapshuizen waarbij de medebewoners kunnen kennis maken met de begeleiding en andere familieleden.  Van zodra de situatie het terug toelaat zullen we deze bijeenkomsten heropstarten.

Familieavonden

Twee keer per jaar organiseert het PSC Sint-Alexius familieavonden. De familieleden van de bewoners van beschut wonen worden hier, mits hun toestemming, persoonlijk op uitgenodigd.

De avond bestaat meestal uit een inhoudelijk, thematisch luik en een receptie waarop zowel personeel als bewoners aanwezig zijn.

De familieavonden zijn dus een gelegenheid om zowel andere families, mede-bewoners en personeelsleden te ontmoeten in een minder formeel kader.

Kindreflex

Specifiek voor bewoners met kinderen volgen we het model van de Kindreflex, ontwikkeld door de Vlaamse Overheid.

Dit stappenplan werd ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen om met bewoners met kinderen het gesprek aan te gaan rond het thema ouderschap.

Verdere ondersteuning

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met een psychische kwetsbaarheid. Op hun website vindt u alle nodige informatie over hun werking en activiteiten.

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid is een vzw die de belangen behartigt van families van personen die te maken krijgen met psychische moeilijkheden. Zij geven tevens informatie over de verschillende initiatieven die bestaan ter ondersteuning van de familie.