Festina Lente

Opperstraat 73

1050 Brussel

02/514.33.17

bw.festinalente@psc-elsene.be

Ons verhaal

Hierbij een paar woorden over de oorsprong van ons beschut wonen.

Vooraleer we officieel konden spreken over een erkend project beschut wonen waren er reeds gemeenschapshuizen waar er ‘nazorg’ geleverd werd.

We spreken over begin jaren ’80, een tijd waarin er een nauwe samenwerking was tussen het ‘Sint Jozefinstituut’ in Kortenberg en het PSC St.-Alexius-Elsene.

Patiënten mochten het ziekenhuis sneller verlaten, maar er was geen aangepaste nazorg voorzien. Een aantal ontslagen patiënten had behoefte aan extra-murale begeleiding: psycho-sociale opvolging, huisvesting, dagbesteding.

Vanuit deze nood werden er in Elsene enkele gemeenschapshuizen geopend waar vooral ex-patiënten van het PSC St.-Alexius-Elsene opgevolgd werden. De begeleiding die toen werd opgestart leunt sterk aan bij het huidige takenpakket van beschut wonen en werd door werknemers van het ziekenhuis opgenomen via DAC-contracten.

Het duurt tot 1993 vooraleer vzw Festina Lente officieel opgericht werd als initiatief beschut wonen met een Nederlandstalige erkenning. Het is een samenwerking tussen het PSC St.-Alexius-Elsene, het Sint Jozefziekenhuis in Kortenberg (nu Z.org), het CGG Brussel en Le Bivouac.

 

Onze naam

De naam ‘Festina Lente’  was een gezegde bij de oude Romeinen en betekent ‘Haast je langzaam’. Haast en spoed is zelden goed, maar we blijven wel vooruit kijken. We gaan voor een goede balans.

Door deze Nederlandstalige erkenning neemt Festina Lente een unieke plaats in binnen het overwegend Franstalige zorglandschap in Brussel.

Deze aparte plaats is nog versterkt door de laatste staatshervorming waarbij de regelgeving en financiering volledig naar de Vlaamse Overheid overgeheveld zijn.

Het beperkt aantal Nederlandstalige zorgvoorzieningen in Brussel kan samenwerking ook vergemakkelijken. Zo werkte Festina Lente, samen het CGG Brussel, PSC St.-Alexius-Elsene, UZ Brussel en beschut wonen Nieuwe Thuis, mee aan de oprichting van het dagactiviteitencentrum ‘den Teirling’, het project psychiatrische zorg in de thuissituatie ‘Lila’ en de HerstelAcademie.

Festina lente is een klein project met 19 plaatsen. Naast klassieke gemeenschapshuizen zijn er enkele individuele plaatsen beschut wonen.