onze partners

Festina Lente is een actieve partner binnen
het Brussels landschap van het geestelijke gezondheidszorg.

PSC St.-Alexius-Elsene

Beschut wonen Festina Lente werkt nauw samen met het Psycho-Sociaal centrum St.Alexius-Elsene (PSC). Het is vanuit een nood aan begeleiding in de maatschappij, na een periode van hospitalisatie, dat een structuur zoals beschut wonen opgericht is. Het PSC was reeds lang voor de officiële erkenning van deze woonvorm actief bezig met het opstarten van gemeenschapswonen. Een groot deel van de bewoners van Mandragora is afkomstig van het PSC, maar dit is zeker geen voorwaarde. Bewoners kunnen in het PSC terecht voor medische opvolging, daghospitalisatie of postkuur. Er is een bed op recept in geval een acute opname noodzakelijk is. Tijdens het weekend en 's nachts verzekert het PSC de permanentie voor de bewoners van Mandragora. Begeleiders van beschut wonen zorgen 's morgens voor het onthaal tijdens het praatcafé, nemen een deel van het activiteitenaanbod voor hun rekening en worden ingeschakeld in de zondagpermanentie van het PSC.

Den Teirling

Vzw Festina Lente richtte in 2000 met andere Nederlandstalige partners in Brussel het dagactiviteitencentrum den Teirling op. Het is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en een verantwoordelijkheid kunnen opnemen in het centrum. Vanuit beschut wonen Festina Lente is er een halftijdse medewerker activering die ter beschikking gesteld wordt van de Teirling. Via deelname aan de Raad van Bestuur kan de werking mee opgevolgd en gestuurd worden. Verschillende bewoners van beschut wonen bezoeken het centrum, werken mee aan een activiteit, nemen er een taak op zich ( onthaal, bar) of gaan mee op vakantie.
Beschut wonen Festina Lente investeert samen met BW Mandragora, BW Huize Jan De Wachter, Het PSC St.- Alexius-Elsene en het CGG Brussel in de Herstelacademie. Er worden cursussen aangeboden rond levensthema’s die mensen belangrijk achten bij hun psychisch herstel. Ervaringskennis wordt hier gekoppeld aan professionele kennis. Sinds september 2021 krijgt de herstelacademie een subsidie van de VGC waarmee de coördinatie van dit project en de werkingskosten, waaronder vrijwilligersvergoedingen, kunnen gefinancierd worden. Ook voor deze functie wordt er in duo gewerkt door een professionele zorgverlener en een ervaringswerker. Festina lente neemt een aantal ondersteunende functies op zich zoals verlenen van accommodatie, HR, boekhouding, aansturen personeelsleden.

trACTor

Vzw Festina Lente werkt samen met het PSC St.-Alexius-Elsene, Epsylon en vzw Mandragora aan de ondersteuning van trACTor. Het is een mobiel 2b team dat psycho-sociale begeleiding aan huis biedt aan volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen, vertrekkende vanuit de herstelgerichte visie. De zorg is gebaseerd op het ACT model (Assertive Community Treatment) en richt zich qua regio op het zuiden van Brussel. Via Geco-statuut is er een halftijdse medewerker van vzw Festina Lente die het trACTor team versterkt.

LILA

Project LILA

Vzw Festina lente is samen met andere Nederlandstalige partners in Brussel betrokken bij de oprichting en uitbouw van het project Psychiatrische thuiszorg Lila. Het is een team dat ondersteuning biedt in de thuissituatie aan volwassenen met psychiatrische problemen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. Naast (de) directe zorg biedt Lila ook zorgoverleg, sensibilisering en coaching aan andere hulpverleners

Andere partners
&
nuttige links

Overlegplatform GGZ Gebied Brussel-Hoofdstad

Rézone

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel

Huis voor gezondheid Brussel

Hermes Plus  

Iriscare

Den Teirling

Herstelacademie

L’Autre lieu