Festina Lente

Opperstraat 73

1050 Brussel

02/514.33.17

bw.festinalente@psc-elsene.be

Wil je...

onze collega worden?

Op dit ogenblik zijn er geen vacatures.

Je kan altijd spontaan solliciteren. Stuur je motivatiebrief en CV naar Mevr. Suzy Maes via mail: suzy.maes@psc-elsene.be of via: Opperstraat 73, 1050 Elsene

Ken jij de kijkstages ‘Bij een ander’? Dat is samenwerking bevorderen tussen organisaties en sectoren, kennismaking tussen hulpverleners stimuleren, elkaar helpen met moeilijke vraagstukken en inspireren om de Brusselaar nog beter te helpen! En Festina Lente doet mee! Via de kijkstages kan je onze organisatie bezoeken en een dagje meelopen. Schrijf je in via de onderstaande link, en wie weet zien we jou binnenkort bij ons op bezoek! https://bijeenander.brussels/nl

Herstelacademie

Vacature lesgever Herstelacademie Brussel

Is lesgeven bij de Herstelacademie Brussel iets voor jou?

In het Brusselse hoofdstedelijke gewest werken verschillende organisaties samen om vormingen  aan te bieden rond herstel en mentale veerkracht. De Herstelacademie van Brussel bundelt deze krachten en voorziet een vormingsaanbod.

De cursussen worden ontwikkeld en gegeven door een professional en een ervaringsdeskundige. De Herstelacademie steunt op het principe van co-creatie van mensen met professionele kennis en mensen met ervaringskennis. Vanuit hun eigen deskundigheid ontwikkelen en geven ze vormingen die meermaals per jaar worden georganiseerd.

Voor de uitbouw van de Herstelacademie in Brussel zoeken wij personen om mee vormingen te geven. De vormingen zijn kortdurend (2.5h) en bestaan uit drie à vijf sessies. Op dit moment zijn wij voornamelijk op zoek naar lesgevers met professionele kennis (psychologie, verpleegkunde, maatschappelijk werk, dieetkunde, orthopedagogie,… Natuurlijk kunnen personen met ervaringskennis zich ook aanmelden.

Wat verwacht wordt is dat de organisatie waarvoor je werkt jou een bepaald aantal uren per jaar vrijstelt om deze vormingen te geven.

Wil jij mee een vorming geven voor de Herstelacademie van Brussel? Fantastisch!

Wanneer u vormingen voor de Herstelacademie Brussel wilt geven is het noodzakelijk dat u de cursus train de trainer volgt  (29/05, 5/6, 12/6, 19/6). Dit is een introductiecursus van de Herstelacademie van vier halve dagen waarin de volgende elementen aan bod komen.

  • Wat is Herstel?
  • Herstelvisie, coproductie, kwaliteitenmatrix
  • Structuur en afspraken binnen Herstelacademie
  • Ik als trainer, persoonlijk leerplan
  • Introductie: ‘Hoe lesgeven?’

Wat kunnen wij jou bieden?

  • Toename van kennis over bepaalde topics
  • Positieve attitudewijziging
  • Verhoogde passie en motivatie op het werk

Heeft u interesse om mee vorming te geven voor de Herstelacademie van Brussel? Neem dan zeker contact op met brussel@herstelacademie.be, heleen.vandeputte@psc-elsene.be of 0495/99.79.75

stage bij ons lopen?

Neem dan zeker contact op met Kathy Lievens
(kathy.lievens@psc-elsene.be).

Volgende opleidingen komen in opmerking:

sociaal werk

verpleegkunde

ervaringsdeskundige

orthopedagogie

Tot gauw?